Monday 24 September
Powered by Ajaxy
Jun 11, 2018 @ 10:07

Celebrity chefs must go around to experience real Filipino street food culture — Bayaw

Comedian Jun Sabayton, popularly known as Bayaw, said Filipino celebrity chefs must be taught of the real street food culture in the Philippines where the experience is raw and cheap and way more exciting.

“Minsan gusto ko imbitahan ang mga celebrity chefs sa Pilipinas na lumalabas sa telebisyon at internet sa mga totoong kultura ng street food hindi lang sa Maynila kundi sa buong Pilipinas,” Bayaw said.

This, after he posted a photo on his Instagram of “Lugawan sa Tejeros Pasong Tamo” where he had “Goto (laman loob ng karne) with egg and lechon kawali na sinabayan ng tokwa’t baboy”.

Since the photo was posted before the passing of culinary rockstar Anthony Bourdain, Bayaw even joked about bringing Bourdain in such places to experience the real street food culture in the Philippines.

“Ang jojologs kasi ng mga coño na naimbihitahan sa show niya kapag dumadalaw dito sa Pilipinas. Kulang sa taste at totoong kulturang noypi,” he further said. 

Trending News

Recommended on sister sites

Copyright © 2018 Foodevolution.com.ph - Latest News on Celebrities, Politikos and Businessmen that loves food!. TechCellar.com